Berlin 1912 - 1932 in Fine Arts Museum Brussels 01/2019

9 January 2019
Berlin 1912 – 1932
5 October 2018 – 27 January 2019
Royal Museums of Fine Arts of Belgium / Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles / Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel

All pictures in this album are made with a Huawei mobile phone.